През ноември 2018 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.6 пункта в сравнение с октомври, което се дължи на подобрената стопанска конюнктура в промишлеността и търговията на дребно.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 1.8 пункта в резултат на подобрените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Анкетата регистрира известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Основните фактори, затрудняващи бизнеса, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила.

Снимка 392227

Относно продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

По отношение на „бизнес климат в строителството“, през ноември той се понижава с 2.2 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Очакванията относно строителната активност за следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно се покачва с 1.0 пункт в сравнение с октомври в резултат на подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им по отношение на обема на продажбите и на поръчките към доставчиците през следващите три месеца също остават благоприятни.

Снимка 392228

Конкуренцията в бранша продължава да бъде основната пречка за бизнеса, следвана от несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене.

Очакванията на търговците са продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца.

През ноември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“запазва приблизително нивото си от предходния месец. Очакванията на мениджърите за развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца са по-оптимистични, като и прогнозите им за търсенето на услуги през следващите три месеца се подобряват.

Основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията, остават конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда, като през последния месец се отчита засилване на неблагоприятното въздействие на първия фактор.

Снимка 392229По отношение на продажните цени анкетата регистрира известни очаквания за увеличение през следващите три месеца, макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат запазване на тяхното равнище.
loading...

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук